Ferdinand Bol, 1616 – 1680

Ferdinand Bol was een Nederlandse schilder, etser en tekenaar. Hij maakte portretten, historische taferelen en bijbelse taferelen. De kunstenaar was een van de meest getalenteerde leerlingen van Rembrandt. Meerdere van zijn werken werden zelfs aan Rembrandt toegeschreven!

Bol's werk hangt vaak in openbare gebouwen. Zijn portretten bleven meestal bij de families. Kom hier meer te weten over deze uitstekende Hollandse oude meester!

Verfijn zoekopdracht

Jeugd en opleiding van Ferdinand Bol

Ferdinand Bol is in Dordrecht geboren als zoon van chirurg Balthasar Bol. Ferdinand Bol was eerst een leerling van Jacob Cuyp in zijn woonplaats en/of van Abraham Bloemaert in Utrecht.

Ferdinand Bol - Self-portrait
Kunst op Doek: Zelfportret - Ferdinand Bol

Na 1635 werkte hij als leerling in het atelier van Rembrandt in Amsterdam. Hij blijkt tot ongeveer 1641 in zijn atelier te zijn gebleven.

Net als Rembrandt specialiseerde hij zich in het schilderen van portretten en historische onderwerpen. Aanvankelijk imiteerde hij Rembrandts stijl zo sterk dat sommige van zijn werken met die van Rembrandt werden verward. Rembrandt zelf verkocht ook werken van Bol.

Rembrandt schilderde zijn vader Balthasar Bol toen hij zijn zoon in Amsterdam bezocht. Na de dood van zijn vader in 1641 vestigde Ferdinand Bol zich als zelfstandig schilder.

Ferdinand Bol's doorbraak als meester schilder

In 1652 werd hij burgemeester van Amsterdam en in 1653 trouwde hij met Elisabeth Dell, wiens vader functies bij de Admiraliteit van Amsterdam en het wijnhandelaarsgilde bekleedde. Beide instellingen gaven later opdrachten aan de kunstenaar.

In 1655 werd hij hoofd van het gilde en kreeg hij de opdracht om twee schoorsteenstukken te leveren voor kamers in het nieuwe stadhuis, ontworpen door Jacob van Campen, en nog vier andere voor de Admiraliteit van Amsterdam.

Rond deze tijd was Bol een populair en succesvol schilder. Zijn palet was lichter geworden, zijn figuren bezaten meer elegantie en halverwege het decennium kreeg hij meer officiële opdrachten dan welke andere kunstenaar in Amsterdam dan ook. Godfried Kneller was zijn leerling.

Einde carrière Ferdinand Bol

Bol's eerste vrouw stierf in 1660. In 1669 trouwde Bol voor de tweede keer met Anna van Erckel, weduwe van de penningmeester van de Admiraliteit, en hij zou op dat moment van zijn leven met pensioen zijn gegaan.

In 1672 verhuisde het echtpaar naar Keizersgracht 672, toen een nieuw ontworpen deel van de stad, en nu het Museum Van Loon. Bol diende als gouverneur in een tehuis voor Lepers. Bol stierf enkele weken na zijn vrouw, in de Herengracht, waar zijn zoon woonde.

Kunstwerken van Bol

De werken van Ferdinand Bol behoren tot de barokke periode en hij was een van de Oud-Hollandse Meesters. Zijn werk hangt in de stadhuizen van Leiden, Gouda en Enkhuizen.

Zijn bekendste schilderij is waarschijnlijk een portret van Elisabeth Bas, de vrouw van de marineofficier Joachim Swartenhondt en een herbergier bij de Dam. Dit schilderij toont de sterke invloed van Rembrandt.

Elisabeth Bas - Ferdinand Bol

Er zijn minstens zeven zelfportretten van hem bekend en minstens drie daarvan gaan echt door; de andere zijn zelfportretten waarin hij een geïdealiseerd beeld van zichzelf portretteerde.

Rond 1645 veranderde hij van stijl. Zijn werk werd pathetischer, hoewel de invloed van Rembrandt nog steeds voelbaar is.

Musea met schilderijen van Ferdinand Bol

Werken van Ferdinand Bol zijn onder andere te vinden in: