Adriaen van Ostade, 1610 – 1685

Misschien kreeg de Gouden Eeuw van de Nederlandse schilderkunst deze naam niet alleen vanwege de grote schilders als Rembrandt, Jan Vermeer, Frans Hals en anderen, maar ook vanwege de opkomst van de zogenaamde "Fijnschilders".

Deze kunstenaars creëerden een zo natuurlijk mogelijke weergave van de werkelijkheid in hun minutieus uitgevoerde, vaak kleinschalige werken. Dergelijke kleine kamerafbeeldingen waren zeer populair onder de lokale bevolking.

Een van de Fijnschilders was Adriaen van Ostade - een Nederlandse schilder van genrewerken uit de Gouden Eeuw. Lees hieronder meer over de oude meester.

Verfijn zoekopdracht

Het vroege leven van Adriaen van Ostade

Frans Hals - Adriaen van Ostade

Adriaen van Ostade werd in december 1610 in Haarlem geboren, in de familie van een ambachtsman. Toch werden twee van zijn drie zonen kunstenaar - Adriean en Isaac.

Hij werd in 1627 leerling van de portretschilder Frans Hals, in die tijd de meester van Jan Miense Molenaer. Totdat hij bijna 30 jaar oud was, schilderde hij op zijn manier.

Eerste periode van creatief werk

De eerste periode van het werk van Adrian van Ostade wordt gekenmerkt door kleine genrebeelden uit het leven van gewone mensen. De kunstenaar tekende de figuren van boeren, winkeliers, dansers, dronkaards, spelers en andere gewone mensen met zeer duidelijke contouren. De beelden zijn een beetje scherp, maar kleurrijk.

De kunstenaar schilderde zeer interessante genrescènes - met humor, soms met bijtend sarcasme, met kennis van de gewoontes en gebruiken van de lokale bevolking. Als je naar zijn schilderijen kijkt, zoals "Quarrel", "De Openbaring van de Boeren in de Taverne", "Strijd", "De Boer in een Rode Baret rookt een Pijp", kun je je de mores van de tijd voorstellen.

Adriaen-van-Ostade-Peasants-in-a-Tavern

Boeren in een taverne - Adriaen van Ostade

In 1632 werd hij in Utrecht ingeschreven, maar in 1634 was hij weer terug in Haarlem waar hij zich aansloot bij het Haarlemse Sint-Lucasgilde.

Tweede periode

Rond 1638 of 1640 veranderde de invloed van Rembrandt plotseling zijn stijl.

Geleidelijk aan kregen Adriaens werken warmte en zachtheid, werd de vlucht van het penseel vrij, werden de onderwerpen en de compositorische constructies doordachtiger.

En deze tweede fase van de creativiteit van de reeds gevormde schilder wordt gekenmerkt door beelden als "De Zwervende Muzikant", "De Boer betaalt zijn schulden", "Gelukkige Boeren" en vele andere prachtig uitgevoerde werken.

Adriaen van Ostade - Wandering musician

Zwervende muzikant - Adriaen van Ostade

In die tijd schilderde hij ook verschillende landschappen die overeenkomen met de monochrome stijl van Haarlem.

Derde periode

Rond 1649 was Adriaen van Ostade een volwassen kunstenaar, met een grote efficiëntie en met een herkenbare stijl. Plots waren bijna hetzelfde als voorheen - het leven van de mensen, maar de uitvoering van de schilderijen wordt steeds virtuozer: "Portret van de familie", "Alchemist", "Interieur van de taverne met de boeren die onder het raam drinken", "Cottage Yard", "Country Violinist". Hij schilderde ook veel portretten.

In 1662 en opnieuw in 1663 werd hij ingeschreven als diaken van het Sint Lucasgilde in Haarlem.

Zijn zelfportret uit 1663 - "De Kunstenaarswerkplaats" is prachtig. Het daglicht dringt door de opengewerkte mozaïeken en zachte stralen verlicht de werkplaats, diverse objecten en de werkplaats van de kunstenaar. Alles is gevuld met warmte en harmonie.

Adriaen van Ostade - Zelfportret

De schilder in zijn atelier - Adriaen van Ostade

Op het einde van zijn leven verlegde Van Ostade zijn aandacht naar de prentkunst, wat een heilzame zaak was.

Adrian van Ostade stierf in het 75ste jaar van zijn leven in Haarlem, een stad waar hij nooit meer wegging. Maar dat weerhield hem er niet van om een wereldberoemd kunstenaar te worden.

Schilderijen van Adriaen van Ostade zelf bekijken

Schilderijen van Adriaen van Ostade worden opgeslagen in kunstgalerieën in Europa en de Verenigde Staten: